Základní sociální poradenství

Sociální pracovnice organizace poskytují jak uživatelům, tak i žadatelům o sociální službu potřebné informace, které přispívající k řešení především nepříznivé sociální situace osob s duševním onemocněním a jejich rodin. Tuto bezplatnou službu lze využít při osobní návštěvě zařízení, písemnou nebo elektronickou formou, popř. telefonicky.

Mezi nejčastější poskytované informace patří:

  • informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení
  • informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách sociální péče a o dávkách pomoci v hmotné nouzi
  • informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
  • informace o možnostech podpory členů rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o osobu