Pokyny k návštěvám uživatelů

15. 11. 2021
 
Pokyny pro návštěvy uživatelů
Domova na Jarošce, p.o.
 
 • u uživatelů, kteří jsou v karanténě nejsou návštěvy povoleny
 • při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce
 • návštěvy jsou možné v počtu max. 2 osob
 • návštěva musí mít po celou dobu návštěvy respirátor třídy FFP2 nebo KN95, který si zajistí sama
 • na návštěvu mohou osoby, které předloží písemný doklad:
 1. o absolvování RT-PCR vyšetření nejdéle před 72 hod. s negativním výsledkem
 2. o absolvování POC (antigenní) testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejpozději 24 hod. před zahájením návštěvy
 3. o prodělání onemocnění Covid-19 v předcházejících 180 dnech
 4. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní vyplní dotazník o bezinfekčnosti
 • na vrátnici bude návštěvě změřena teplota, pokud bude teplota nad 37,5 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána
 • návštěvy u uživatelů jimž to jejich zdravotní stav dovoluje budou probíhat ve venkovních prostorách domova (zahrada) nebo v k tomuto účelu vyčleněné místnosti
je nutné dodržovat odstupy min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků