Zdravotní a přímá ošetřovatelská péče

Zdravotní a přímou ošetřovatelskou péči zajišťuje kvalifikovaný personál (registrované zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče) v nepřetržitém provozu.

Pravidelná lékařská péče je zabezpečena prostřednictvím praktického lékaře, který do zařízení dochází 3x týdně. Za uživateli dochází 1x měsíčně psychiatr a 1x za 3 měsíce diabetolog. Odborné ambulance (ortopedie, oční, kožní, ORL, urologie, gynekologie, zubař …) navštěvují uživatelé mimo zařízení dle jejich potřeby.

Součástí péče o uživatele je i dohled nad dodržováním hygieny a provádění základních rehabilitačních úkonů (polohování, individuální a skupinové cvičení, dechová cvičení, nácvik soběstačnosti a praktických dovedností vedoucích k samostatnosti …). Rehabilitace u těžších zdravotních stavů je zajištěna ambulantní formou.

 

 

Zdravotní péče je z části hrazena z prostředků zdravotních pojišťoven, ošetřovatelská péče z příspěvku na péči.

Fotogalerie