K  ŽÁDOSTI  o poskytnutí sociální služby je potřeba doložit:

 

  • Informace o žadateli a popis nepříznivé sociální situace - nedílná součást Žádosti o poskytování služby
  • Vyjádření lékaře - nedílná součást Žádosti o poskytování služby. Poskytuje informace o tom, zda žadatel odpovídá  cílové skupině a zda jeho projevy chování umožňují  pobyt v otevřeném zařízení
  • Kopii rozsudku soudu o omezení svéprávnosti žadatele a kopii listiny o ustanovení opatrovníka. V případě  veřejného  opatrovníka doložit i ustanovení konkrétního opatrovníka orgánem obce.

 

Regionální karta - definuje obsah všech realizovaných činností poskytovaných uživatelům služby. Žadatelům o službu slouží jako podkla pro vyplnění bodu 5 formuláře Informace o žadateli a popis nepříznivé sociální situace

 

Bodové hodnocení žádosti - stanoví orientační kritéria posuzování žádosti. Bodové hodonocení není jediným kritériem pro přijetí do služby. Přijetí každého uživatele je posuzováno individuálně s ohledem na uvolněné místo (muž x žena, věk, mobilita, projevy chování apod.)


Dokumenty

PDF

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Stáhnout dokument - žádost .pdf (193kB 211B)
PDF

INFORMACE O ŽADATELI A POPIS NEPŔÍZNIVÉ SOC. SITUACE

Stáhnout dokument - Informace o žadateli a popis nepříznivé soc. situace.pdf (247kB 77B)
PDF

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

Stáhnout dokument - Vyjádření lékaře.pdf (475kB 44B)
PDF

REGIONÁLNÍ KARTA

Stáhnout dokument - Regionální karta.pdf (421kB 177B)
PDF

BODOVÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTI

Stáhnout dokument - Bodové ohodnocení žádosti.pdf (308kB 788B)