K  ŽÁDOSTI  o poskytnutí sociální služby je potřeba doložit:

 

  • Informace o žadateli a popis nepříznivé sociální situace - nedílná součást Žádosti o poskytování služby
  • Vyjádření lékaře - nedílná součást Žádosti o poskytování služby. Poskytuje informace o tom, zda žadatel odpovídá  cílové skupině a zda jeho projevy chování umožňují  pobyt v otevřeném zařízení
  • Kopii rozsudku soudu o omezení svéprávnosti žadatele a kopii listiny o ustanovení opatrovníka. V případě  veřejného  opatrovníka doložit i ustanovení konkrétního opatrovníka orgánem obce.

 

Regionální karta - definuje obsah všech realizovaných činností poskytovaných uživatelům služby. Žadatelům o službu slouží jako podkla pro vyplnění bodu 5 formuláře Informace o žadateli a popis nepříznivé sociální situace

 

 


Dokumenty

PDF

REGIONÁLNÍ KARTA

Stáhnout dokument - Regionální karta.pdf (421kB 177B)
PDF

Žádost o poskytování služby

Stáhnout dokument - Žádost o poskytování soc. služby.pdf (146kB 540B)
PDF

Vyjádření lékaře

Stáhnout dokument - Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele.pdf (208kB 536B)
PDF

Informace o žadateli a popis o nepříznivé soc. situaci

Stáhnout dokument - Informace o žadateli a popis NSS.pdf (220kB 955B)