DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ

21. 05. 2024
Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR a doporučení KHS JMK žádáme návštěvníky klientů Domova na Jarošce, p.o. o preventivní dodržování základních pravidel:

• v případě, že se necítíte dobře, či máte příznaky infekčního onemocnění, případně jste byli v kontaktu s osobou s příznaky infekčního onemocnění, prosíme o odložení Vaší návštěvy,
• k návštěvě využívejte návštěvní místnost, venkovní prostory zahrady, výjimku tvoří imobilní uživatelé po dohodě s personálem.

DĚKUJEME, ŽE SE CHOVÁTE ODPOVĚDNĚ VŮČI SVÝM BLÍZKÝM I OSTATNÍM UŽIVATELŮM NAŠEHO DOMOVA.
top