Historie

90 let od slavnostního otevření

7. března 2016 uplynulo 90 let od slavnostního otevření a svému účelu odevzdání budovy „Masarykovy kolonie  sociální péče v Hodoníně“ . Otevření se uskutečnilo v den 76. narozenin tehdejšího prezidenta T.G. Masaryka, který na postavení budovy přispěl částkou  100 tis. korun. Dalšími  dárci byla i paní E. Redlichová (145 tis.), Město Hodonín (200 tis.),  Čs. Červený  kříž  (280 tis.) , Sirotčí pokladna (100 tis.)  a spousta dalších  organizací.

Historie Domova na Jarošce

Historie Domova na Jarošce

7. března 1926

1957 – 1968

1991 a 1992

Leden 1993

1.1.2003

1.1.2007

top