Jak požádat o službu

Žádost o poskytování sociální služby

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 06. 2022 Žádost o poskytování sociální služby .pdf 146 kB Stáhnout

K žádosti je potřeba doložit

01
Informace o žadateli a popis nepříznivé sociální situace - nedílná součást Žádosti o poskytování služby.
02
Vyjádření lékaře - nedílná součást Žádosti o poskytování služby. Poskytuje informace o tom, zda žadatel odpovídá  cílové skupině a zda jeho projevy chování umožňují  pobyt v otevřeném zařízení.
03
Kopii rozsudku soudu o omezení svéprávnosti žadatele a kopii listiny o ustanovení opatrovníka. V případě  veřejného  opatrovníka doložit i ustanovení konkrétního opatrovníka orgánem obce.
Informace o žadateli a popis o nepříznivé sociální situaci
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
top