Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov na Jarošce, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Jihomoravský krajZákladní účel zřízení: hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

Hlavní činnost: poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, 695 01 Hodonín
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, 695 01 Hodonín
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 07:00 15:30
  Úterý 07:00 15:30
  Středa 07:00 15:30
  Čtvrtek 07:00 15:30
  Pátek 07:00 15:30
 • 4.4 Telefonní čísla

  Mobil: +420 734 325 870
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovjaroska.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, 695 01 Hodonín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy: reditel@domovjaroska.cz
 • 4.8 Datová schránka

  rtykidy

5. Případné platby lze poukázat

 

6. IČO

 47 37 74 70

7. DIČ

 CZ 47 37 74 70

8. Dokumenty

Seznam všech dokumentů.

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: 
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, 695 01 Hodonín
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: 

ředitel
Bc. Václav Polách, MBA
+420 734 325 870
reditel@domovjaroska.cz

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel organizace, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

  Ke stažení zde
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov na Jarošce, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
top