Součastnost

Od 1.1.2007 poskytujeme svým uživatelům celoroční pobytovou registrovanou sociální službu domov se zvláštním režimem. 

O chronicky duševně nemocné uživatele služby se stará odborný personál – všeobecné zdravotní sestry, pracovníci v soc. službách a sociální pracovníci. Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař pro dospělé, psychiatr a diabetolog. Ostatní zdravotní péče je řešena ambulantně.

Domov se nachází v klidném prostředí uprostřed města s vlastní udržovanou zahradou v blízkosti městského parku.

Dostupnost všech prostředků veřejné dopravy (MHD, autobus, vlak) je max. 15 minut. V okolí zařízení se nachází obchody, restaurace, pošta, kadeřnictví, pedikúra i odborní lékaři. Mobilní a orientovaní uživatelé tak mohou své potřeby uspokojovat bez větších problémů. Ostatním uživatelům se tyto potřeby snažíme naplňovat pomocí individuálního plánování služby.

Zařízení disponuje vlastním stravovacím provozem, prádelnou a kotelnou.

Historie

7. března 1926 byla dnešní budova na ulici Jarošova 3 v Hodoníně slavnostně otevřena s názvem „Masarykova kolonie soc. péče v Hodoníně“, jejíž součástí byl městský starobinec, dětský domov a posléze zde sídlila Liga proti tuberkuloze (do roku 1958).

V letech 1991 a 1992 byly všichni obyvatelé ústavu, jehož zřizovatelem byl Okresní ústav sociálních služeb Kyjov, z důvodu celkové rekonstrukce přestěhování do dvou objektů na Sukově ul. 1 a 2 v Hodoníně a již se zpět na Jarošovu ulici nevrátili.

Od ledna 1993 do opravené budovy s názvem zařízení Ústav sociální péče pro dospělé, jehož zřizovatelem byl Okresní úřad Hodonín, nastupují postupně noví klienti, kteří trpí psychickými potížemi či závislostí na návykových látkách.

Od 1.1.2003 se stává zřizovatelem organizace Jihomoravský kraj a zařízení od ledna 2007 nese název Domov na Jarošce, příspěvková organizace.