Aktivizační činnosti

Činnosti v péči o domácnost

 • příprava, vaření a pečení jednoduchých jídel
 • pomoc při zajišťování nákupu osobních věcí
 • pomoc při jednání na úřadech
 • zapojení do běžných denních činností (příprava jídelny, úklid pokoje, lisování PET lahví, vynášení odpadkových košů ...)
 • úklid zahrady
 

Sociálně terapeutické činnosti

 • účast na informačních schůzkách
 • začleňování do života běžné společnosti (návštěva provozovny kadeřnictví, pedikúry)
 

Společenské a kulturní činnosti v zařízení i mimo něj

 • hudební a taneční vystoupení hostů
 • návštěva kina, knihovny, výstav...
 • setkávání s uživateli jiných sociálních zařízení, pořádání společných akcí
 

Smyslová aktivizace

 • poznávání vůní, předmětů, zvuků...
 • hry na postřeh
 • trénování jemné motoriky rukou
 

Sportovní a pohybové činnosti

 • skupinové a individuální cvičení
 • jízda na kole a rotopedu
 • míčové hry, kuželky bowling, petanque
 • návštěva hokejových utkání
 

Činnosti se zvířaty

 • posezení s králíkem a péče o něj
 • relaxace u rybiček
 • spolupráce s kynologickým klubem
 • návštěva ZOO
 

Výtvarné činnosti

 • práce s papírem, textilem, přírodními materiály, hlínou, těstem...
 • kreslení, malování, vymalovávání
 • příprava výzdoby zařízení
 

Hudební činnosti

 • muzikoterapie
 • poslech a zpěv písní, soutěž ve zpěvu
 • tanec
 

Duchovní činnosti

 • mše svatá římskokatolické církve 
 • posezení s duchovním apoštolské církve
top