Sociální poradenství

  • základní sociální poradenství

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

top