Zdravotní a přímá ošetřovatelská péče

 

Zdravotní a přímou ošetřovatelskou péči zajišťuje kvalifikovaný personál (všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče) v nepřetržitém provozu.

Pravidelná lékařská péče je zabezpečena prostřednictvím praktického lékaře, který do zařízení dochází 1x týdně. Dále za uživateli v pravidelných intervalech dochází psychiatr a diabetolog. Odborné ambulance navštěvují uživatelé mimo zařízení dle jejich potřeby.

Součástí péče o uživatele je i dohled nad dodržováním hygieny a provádění základních rehabilitačních úkonů (polohování, individuální a skupinové cvičení, dechová cvičení, nácvik soběstačnosti a praktických dovedností vedoucích k samostatnosti …). Rehabilitace u těžších zdravotních stavů je zajištěna ambulantní formou.

Úhrady

Zdravotní péče je z části hrazena z prostředků zdravotních pojišťoven, ošetřovatelská péče z příspěvku na péči.
top